Pracownia RTG

Zakres usług

Kompleksowa diagnostyka radiologiczna:
– zdjęcia punktowe,
– pantomograficzne,
– cefalometryczne ,
– tomografia komputerowa CBCT 3D

Adres: Tarnowskie Góry ul. Piłsudskiego 16

Telefon: 32 284 12 31

Zdjęcia wykonujemy na bieżąco bez konieczności wcześniejszego umawiania terminu wizyty.

Informacja o wpływie działalności wykonywanej przez jednostkę organizacyjną na zdrowie ludzi i na środowisko

Nazwa jednostki organizacyjnej

                                           Usługi Medyczne „Śródmieście” sp. z o.o.

Podstawa prawna: ustawa Prawo atomowe / Dz.U. 2019 poz. 1792/ zgodnie z art. 32c pkt.2

 

Jednostka wykonuje działalność związaną z narażeniem na promieniowanie jonizujące, polegające na:

 

  • uruchamianiu i stosowaniu urządzeń wytwarzających promieniowanie jonizujące; Decyzja Nr: 98/2023, 97/2023, 96/2023, 95/2023, 94/2023/ diagnostyczny aparat RTG, tomograf stomatologiczny z pantomografem, aparat stomatologiczny wewnątrzustny
  • uruchamianiu pracowni decyzja PWIS Decyzja Nr 328/2019
  • zgoda PWIS – decyzja z dnia Decyzja Nr: ON 023/111/02 na działalność medyczną związaną z wykorzystaniem promieniowania jonizującego

Jednostka prowadzi kontrolę narażenia pracowników przy pomocy:

  • dawkomierzy indywidualnych- w ciągu minionych 12 miesięcy (od 01.01.2022 do 31.12.2022r.) zmierzona dawka efektywna wyniosła: nie przekroczyła 8,7 uGy/tydz.
  • dawkomierzy środowiskowych -w ciągu minionych 12 miesięcy (od – do) zmierzona dawka efektywna wyniosła: nie dotyczy
  • Jednostka wykonuje pomiary dozymetryczne osłon stałych: 17,4 uGy/tydz

                                                                                                   (podać wartość)

Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie dawek granicznych promieniowania jonizującego / Dz. U z 2005 poz.168/- dopuszczalna wartość narażenia na promieniowanie jonizujące wynosi:

– pracownicy: 20mSv/rok;

– ogół ludności: 1mSv/rok.

Uwaga:

  • na podstawie zmierzonych i obliczonych dawek stwierdza się, że działalność w minionych 12 miesiącach nie miała negatywnego wpływu na zdrowie ludzi i środowisko.
  • Pracownia nie uwalnia do środowiska substancji promieniotwórczych.

 

*pomiary dozymetryczne: do wyboru: dozymetr indywidualny, dozymetr środowiskowy lub oba